Ängsro

Ängsbro
 • Kista ÄNGSRO
 • Kistläggning
 • Begravningsbil
 • Representant i kyrka/kapell
 • Ev urna tillkommer
 • Bårtäcke
 • Minnesalbum
 • Arvode

Pris totalt; 11.500:-

SANDHOLM alt KULLAMARK

Begravning Mälatstadern
 • Kista SANDHOLM alt KULLAMARK
 • Kistläggning
 • Begravningsbil
 • Representant i kyrka/kapell
 • Kistdekoration
 • Ev urna tilkommer
 • Minnesalbum
 • Arvode

Pris totalt; 13.500:-

ALVÖ alt HOVDALA

ALVÖ alt HOVDALA
 • Kista ALVÖ alt HOVDALA
 • Kistläggning
 • Begravningsbil
 • Representant i kyrka/kapell
 • Minnesalbum
 • Urna
 • Kistdekoration
 • Arvode

Pris totalt; 15.600:-

ÖVRIGA PRISER

• Kistläggning med egna kläder 1.950:-
• Producera annons 0:-
• Boka och arrangera minnesstund 0:-

•  Boka sångare alt musiker 0:-
•  Annons, debiteras per millimeter
•  Sångsolist alt musiker 3.000:- – 5.000:-

•  Borgerlig officiant 3.000:- – 6.000:-
•  Minnesalbum 0:-
•  Tryckta program ca pris, beroende på antal 20:-/st

PRISER KISTOR

•  ÄNGSRO 3.500:-
•  SANDHOLM 5.200:-
•  KULLAMARK 5.600:-

•  ALVÖ 6.800:-
•  HOVDALA 6.800:-

•  HÖGTORN 7.600:-
•  EKENÄS, ekkista 9.700:-